World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH CARGO FLOOR B.V.


Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych klientów, dostawców i innych kontrahentów

Uprzejmie informujemy, że gromadzimy i wykorzystujemy otrzymywane dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy. Dotyczy to zarówno naszych (potencjalnych) klientów, jak i stron, u których zaopatrujemy się w towary i usługi.


Dane (potencjalnych) klientów wykorzystujemy w celu przesłania oferty, określenia specyfikacji lub wymogów dla danego towaru, dostarczenia towaru lub wykonania prac, wystawiania faktur oraz skutecznej i sprawnej komunikacji na temat aspektów realizacji umowy.


Dane osobowe (potencjalnych) dostawców i innych kontrahentów są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
W procesie zaopatrzenia jest to niezbędne w celu określenia specyfikacji lub wymogów dla danego towaru, przesłania wniosku o ofertę lub złożenia zamówienia, opłacenia faktury oraz skutecznej i sprawnej komunikacji na temat pozostałych aspektów umowy.


Udzielanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieudzielenie lub udzielenie niewystarczających danych osobowych może uniemożliwić wykonanie wyżej wymienionych czynności.


Marketing bezpośredni w stosunku do klientów

Jeżeli klient regularnie składa u nas zamówienia, zachowujemy i wykorzystujemy podane przez niego dane osobowe w celu przyszłego informowania drogą mailową o naszych obecnych i przyszłych produktach i usługach. W wykorzystaniu danych osobowych do tego celu posiadamy uzasadniony interes, który polega na wymianie wiedzy na temat naszych produktów i usług. W każdej przesłanej przez nas wiadomości podana jest możliwość poinformowania nas o rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości. W tym celu należy użyć odnośnika do wypisania się z subskrypcji, który znajduje się na dole każdej wiadomości.
Jeśli klient złożył u nas jednorazowe zamówienie, będziemy przesyłać mu wiadomości wyłącznie po uzyskaniu jego uprzedniej zgody.

Termin przechowywania danych osobowych klientów, dostawców i innych kontrahentów

Dane osób, które zamówią u nas ofertę, ale nie zostaną naszymi klientami, zostają usunięte w terminie jednego roku od naszego ostatniego kontaktu.
Dane osobowe podmiotów, od których otrzymamy ofertę, ale nie zostaniemy ich klientami, zostają usunięte w terminie jednego roku od naszego ostatniego kontaktu.
Dane osobowe kontrahentów przechowujemy przez okres siedmiu lat od zakończenia roku księgowego, w którym całkowicie zrealizowano umowę.
Okres siedmiu lat pokrywa się z okresem obowiązkowego przechowywania naszej ewidencji dla Urzędu Skarbowego.
Po upływie tego terminu dane osobowe zostają usunięte.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych partnerów biznesowych

Informujemy, że przekazywane dane osobowe są przez nas gromadzone i wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, bądź w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe.


Dane partnerów biznesowych wykorzystujemy w celu kontaktów leżących w interesie naszego przedsiębiorstwa. Przykładem jest omówienie ewentualnej współpracy, udzielanie i uzyskiwanie informacji oraz utrzymywanie sieci kontaktów.


Udzielanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieudzielenie lub udzielenie niewystarczających danych osobowych może uniemożliwić realizację wyżej wymienionych celów.


Marketing bezpośredni w stosunku do partnerów biznesowych

eżeli partner biznesowy wyraził na to zgodę, zachowujemy i wykorzystujemy podane przez niego dane osobowe w celu przyszłego informowania drogą mailową o naszych obecnych i przyszłych produktach i usługach oraz ewentualnego składania ofert w tym zakresie. W każdej przesłanej przez nas wiadomości podana jest możliwość poinformowania nas o rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości. W tym celu należy użyć odnośnika do wypisania się z subskrypcji, który znajduje się na dole każdej wiadomości.


Termin przechowywania danych osobowych partnerów biznesowych

Dane partnerów biznesowych usuwane są w terminie jednego roku od ostatniego kontaktu.


Pliki cookie
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas wizyty na naszej stronie internetowej. W tych plikach tekstowych gromadzone są informacje rozpoznawane przez stronę internetową podczas kolejnej wizyty.


Nasza strona internetowa wykorzystuje śledzące pliki cookie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika. Ma to na celu gromadzenie informacji o działaniach użytkownika na stronie internetowej i formułowanie na tej podstawie zindywidualizowanych ofert dotyczących naszych produktów lub usług. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane użytkownika przechowywane są przez maksymalnie jeden rok.


Umieszczamy ponadto funkcjonalne pliki cookie. Ma to na celu poprawę komfortu korzystania ze strony internetowej. Chodzi np. o zachowanie produktów w koszyku lub zapamiętanie danych logowania podczas wizyty na stronie.


Dzięki analitycznym plikom cookie mamy wgląd do odwiedzonych stron i podstron klikniętych na naszej witrynie. W tym celu wykorzystujemy usługi Google Analytics. Informacje gromadzone w ten sposób przez Google są w miarę możliwości anonimizowane.


Przekazywanie danych stronom trzecim

W związku z realizacją ewentualnej umowy może się zdarzyć, że konieczne będzie przekazanie danych osobowych kontrahenta podmiotom dostarczającym części, materiały i produkty lub wykonującym prace na nasze zlecenie. Ponadto korzystamy z zewnętrznej serwerowni w celu przechowywania (części) naszej ewidencji sprzedaży i zaopatrzenia, w której skład wchodzą dane osobowe kontrahentów. W związku z tym dane osobowe przekazywane są naszemu dostawcy serwerów. Korzystamy również z pakietu Microsoft Office oraz odnośnych możliwości przechowywania wiadomości e-mail i innych plików.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba zainteresowana może zażądać wglądu do własnych danych osobowych. W uzasadnionych przypadkach może zażądać również uzupełnienia danych osobowych lub korekty nieprawidłowości. Ponadto przysługuje jej prawo do zażądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich wykorzystania. Osoba zainteresowana może również wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania jej danych. Ma również prawo zażądać uzyskania lub przekazania danych osobowych stronie trzeciej. Celem wykonania praw należy zwrócić się do: J. Smits, Byte 14, 7741 MK Coevorden, 0524-593900, e-mail info@cargofloor.com. Można kontaktować się z nami również w przypadku pytań lub chęci uzyskania dalszych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.


Coevorden, 31 maja 2018 r.